نویسنده = جلالی، سید لطف اله
تعداد مقالات: 2
1. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 152-158

سید لطف اله جلالی


2. ترجمه چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 144-152

سید لطف اله جلالی