نویسنده = اصغری، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی بایسته های معرفتیِ ادله اثبات وجود خدا از دیدگاه سوئینبرن

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 7-22

محمد جواد اصغری؛ سیدمحمود موسوی