کلیدواژه‌ها = علم غیب
تعداد مقالات: 2
1. گستره علم غیب از دیدگاه عهدین و قرآن

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 47-68

سیدامین موسوی


2. گسترۀ علم امام در اندیشۀ علمای شیعه

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 39-58

محمدرضا بهدار