کلیدواژه‌ها = سروریه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 101-118

حمید ایماندار؛ رضا ملازاده یامچی