نویسنده = موسوی، سید محمدمهدی
بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ انکار انقضاء، اتحاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

سید محمدمهدی موسوی؛ محمدتقی سبحانی


بازخوانی سه قرائت برساخته از مفهوم تقیه؛ إنکار، إنقضاء، إتحّاد

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 49-68

سید محمدمهدی موسوی؛ محمدتقی سبحانی