نویسنده = نصیریان، صفر
ارزیابی نظریه ارکون در خوانش انسانی از قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

محمد درگاه زاده؛ محمد شکری؛ صفر نصیریان؛ محمد قاسمی شوب


ارزیابی نظریه ارکون در خوانش انسانی از قرآن

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 27-48

محمد درگاه زاده؛ محمد شکری؛ صفر نصیریان؛ محمد قاسمی شوب