نویسنده = روحانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار سنجی روایات تعدد ارواح انسان در الکافی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1400، صفحه 75-98

محمدحسین منتظری؛ محمد روحانی