نویسنده = بهاری، علی
اختفای الهی، اختیار انسانی

دوره 11، شماره 40، خرداد 1402، صفحه 127-147

علی بهاری؛ علیرضا آل بویه؛ محمدجواد اصغری