نویسنده = محمد پارچه باف دولتی
قواعد تباین و نفی قیاس در صحیفه سجّادیه

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 7-26

فائزه کریمی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد پارچه باف دولتی