نویسنده = پارچه باف دولتی، محمد
قواعد تباین و نفی قیاس در صحیفه سجّادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

فائزه کریمی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد پارچه باف دولتی


قواعد تباین و نفی قیاس در صحیفه سجّادیه

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 7-26

فائزه کریمی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد پارچه باف دولتی