نویسنده = برنجکار، رضا
بررسی کاربست شاخصه های پاسخ گویی موفق در پاسخ های قرآن به شبهات اعتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

داوود افقی؛ رضا برنجکار


حقیقت دین بر محور ولایت امام

دوره 11، شماره 41، شهریور 1402، صفحه 29-50

یحیی عبدالهی؛ سید مهدی میرباقری؛ رضا برنجکار؛ امداد توران


بررسی انتقادی دیدگاه فخررازی در باب عدم حجیت خبر واحد در اعتقادات

دوره 9، شماره 33، شهریور 1400، صفحه 99-120

رضا برنجکار؛ محمود اشراقی


بررسی دیدگاه فیاض لاهیجی در وجودشناسی صفات ذاتی خدا و سازگاری آن با مبانی فلسفی وی

دوره 8، شماره 28، خرداد 1399، صفحه 51-64

رضا برنجکار؛ میثم توکلی بینا؛ زهرا دلاوری پاریزی


بررسی و تحلیل دیدگاه ملارجبعلی تبریزی دربارۀ اسما و صفات الهی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1397، صفحه 127-146

رضا برنجکار؛ سعید رحیمیان


چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، اسفند 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


الاهیات سلبی و ایجابی در مدرسه فکری اصفهان

دوره 5، شماره 17، شهریور 1396، صفحه 47-66

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ


الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 61-82

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ


مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان


جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی(ره)

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 57-70

رضا برنجکار


کاربست عقل دراستنباط آموزه های کلامی از دیدگاه فاضل مقداد

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 17-32

رضا برنجکار؛ مهدی سالکی


بررسی اقناع مخاطب در پاسخ­گوییِ قرآن به شبهات اعتقادی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 113-128

داوود افقی؛ رضا برنجکار


کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-24

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


مقصود اصلی در اعتقادات

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 7-8

رضا برنجکار


نخستین واجب اعتقادی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور