نویسنده = برنجکار، رضا
تعداد مقالات: 14
1. بررسی انتقادی دیدگاه فخررازی در باب عدم حجیت خبر واحد در اعتقادات

دوره 9، شماره 33، تابستان 1400، صفحه 99-120

رضا برنجکار؛ محمود اشراقی


2. بررسی دیدگاه فیاض لاهیجی در وجودشناسی صفات ذاتی خدا و سازگاری آن با مبانی فلسفی وی

دوره 8، شماره 28، بهار 1399، صفحه 51-64

رضا برنجکار؛ میثم توکلی بینا؛ زهرا دلاوری پاریزی


3. بررسی و تحلیل دیدگاه ملارجبعلی تبریزی دربارۀ اسما و صفات الهی

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 127-146

رضا برنجکار؛ سعید رحیمیان


4. چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


5. الاهیات سلبی و ایجابی در مدرسه فکری اصفهان

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 47-66

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ


6. الهیات سلبی در مدرسۀ کلامی حلّه

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 61-82

رضا برنجکار؛ سیدمسیح شاه چراغ


7. مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان


8. جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی(ره)

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 57-70

رضا برنجکار


9. کاربست عقل دراستنباط آموزه های کلامی از دیدگاه فاضل مقداد

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 17-32

رضا برنجکار؛ مهدی سالکی


10. بررسی اقناع مخاطب در پاسخ­گوییِ قرآن به شبهات اعتقادی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 113-128

داوود افقی؛ رضا برنجکار


11. کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 7-24

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


12. مقصود اصلی در اعتقادات

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


13. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 7-8

رضا برنجکار


14. نخستین واجب اعتقادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور