نویسنده = نصرتیان اهور، مهدی
تعداد مقالات: 6
1. روش‌‌های استدلال عقلی در مدرسه کلامی شیراز

دوره 8، شماره 29، تابستان 1399، صفحه 63-86

محسن احمدی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد رنجبرحسینی


2. بررسی و نقد تعارض عقل و نقل در دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 7، شماره 25، تابستان 1398، صفحه 109-122

محمدجواد حسین زاده؛ مهدی نصرتیان اهور


4. کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 7-24

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


5. مقصود اصلی در اعتقادات

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


6. نخستین واجب اعتقادی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور