نویسنده = نصرتیان اهور، مهدی
قواعد تباین و نفی قیاس در صحیفه سجّادیه

دوره 10، شماره 37، آبان 1401، صفحه 7-26

فائزه کریمی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد پارچه باف دولتی


روش‌‌های استدلال عقلی در مدرسه کلامی شیراز

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 63-86

محسن احمدی؛ مهدی نصرتیان اهور؛ محمد رنجبرحسینی


بررسی و نقد تعارض عقل و نقل در دیدگاه ابن‌تیمیه

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 109-122

محمدجواد حسین زاده؛ مهدی نصرتیان اهور


کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 7-24

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


مقصود اصلی در اعتقادات

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 75-88

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور


نخستین واجب اعتقادی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-22

رضا برنجکار؛ مهدی نصرتیان اهور