نویسنده = بهشتی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. تطور نظریه اشاعره درباره رؤیت خدا

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 79-100

محمد جواد نجفی؛ نرگس بهشتی