نویسنده = خادمی، عین الله
هم‌آوردی سیدمرتضی با معتزله در مسئله افضلیت انبیا بر ملائکه

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 89-102

عین الله خادمی؛ سیدمحمد طباطبایی یزدی


تأثیر اندیشه‌های فلسفی بر قرائت فخر رازی از نظریه کسب

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 125-136

عین الله خادمی؛ سید حسن طالقانی