نویسنده = آل بویه، علیرضا
بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری دربارة خاستگاه تشیع

دوره 4، شماره 12، خرداد 1395، صفحه 7-26

علیرضا آل بویه؛ حمزه علی اسلامی نسب


بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری درباره مهدویت

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 33-50

حمزه علی اسلامی نسب؛ علیرضا آل بویه