نویسنده = آل بویه، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری دربارة خاستگاه تشیع

دوره 4، شماره 12، بهار 1395، صفحه 7-26

علیرضا آل بویه؛ حمزه علی اسلامی نسب


2. بررسی و نقد دیدگاه دکتر عابد الجابری درباره مهدویت

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 33-50

حمزه علی اسلامی نسب؛ علیرضا آل بویه