نویسنده = رکعی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. محدودیت ذاتیِ عقل در شناخت خدا؛ گونه ها و علت ها

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 7-28

محمد رکعی؛ شعبان نصرتی؛ محمدتقی سبحانی