نویسنده = طیب حسینی، سیدمحمود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه قاموس قرآن در معنای «ذنبِ» منسوب به پیامبر(ص) در قرآن مجید

دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 101-116

سیدمحمود طیب حسینی؛ مطهره‌سادات طیب‌حسینی