نویسنده = علیزاده نجار، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


2. حقّ تشریع امام در دوراهیِ نفی و اثبات

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 99-118

مرتضی علیزاده نجار