نویسنده = مرتضی علیزاده نجار
بازخوانی و آسیب‌شناسی پروژه‌های تقریبی

دوره 11، شماره 42، آذر 1402، صفحه 93-116

10.22034/ftk.2023.711893

مرتضی علیزاده نجار؛ محمدتقی سبحانی؛ سید ابوالحسن نواب؛ مهدی فرمانیان


امام، مصدر تشریع

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 21-36

محمدتقی سبحانی؛ مرتضی علیزاده نجار


حقّ تشریع امام در دوراهیِ نفی و اثبات

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 99-118

مرتضی علیزاده نجار