نویسنده = فرمانیان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقد ‌و بررسی ادلۀ مشروعیت تقسیم ثلاثۀ توحید

دوره 7، شماره 27، زمستان 1398، صفحه 27-44

مهدی فرمانیان؛ سعید سلمانی