نویسنده = منتظری، محمدحسین
تعداد مقالات: 3
1. اعتبار سنجی روایات تعدد ارواح انسان در الکافی

دوره 9، شماره 33، تابستان 1400، صفحه 75-98

محمدحسین منتظری؛ محمد روحانی


2. چیستیِ «لطیف الکلام» و جایگاه آن در دانش کلام

دوره 5، شماره 19، زمستان 1396، صفحه 119-140

محمدتقی سبحانی؛ رضا برنجکار؛ محمدحسین منتظری


3. انگاره «معرفت اضطراری» در باور اندیشمندان نخستین امامیه

دوره 3، شماره 8، بهار 1394، صفحه 7-26

محمدتقی سبحانی؛ محمدحسین منتظری