نویسنده = موسوی تنیانی، سیداکبر
تعداد مقالات: 3
1. جریان کلامی امامیه در شهر عسکر مُکرَم (در میانۀ مدرسۀ کوفه و بغداد)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1397، صفحه 29-50

محمدتقی سبحانی؛ سیداکبر موسوی تنیانی


3. مناسبات امامیه و زیدیه (از آغاز غیبت صغری تا افول آل‌بویه)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 89-110

سیداکبر موسوی تنیانی