نویسنده = حسینی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقال گناهِ زنا و آلودگی آن به فرزندان

دوره 6، شماره 22، پاییز 1397، صفحه 123-144

سید مصطفی حسینی؛ محمدحسین طاهری آکردی