نویسنده = فرمانیان، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابیِ دو نظریه در مفهوم «امامت» با تأکید بر آیات و روایات

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 63-78

اصغر غلامی؛ مهدی فرمانیان


2. امامت و مسأله بدا ( بررسی یک روایت «ما بدالله مثل ما بدا فی اسماعیل)

دوره 2، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 57-72

مهدی فرمانیان؛ احسان جندقی