نویسنده = افضلی، سیدمحمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. حجیت متشابک منابع معرفت در فهم و تبیین آموزه های اعتقادی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-28

محمدتقی سبحانی؛ سیدمحمدمهدی افضلی