نویسنده = مطهری، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مراحل تبیین اصل امامت در عصر حضور

دوره 1، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 117-138

سید محمد کاظم طباطبایی؛ سید مصطفی مطهری