نویسنده = شاکری‌زواردهی، روح‌الله
کلام اجتماعی (چیستی ،خاستگاه ،رویکرد)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 109-126

روح‌الله شاکری‌زواردهی؛ مرضیه عبدلی‌مسینان