نویسنده = موسوی مقدم، سیدغلام عباس
تعداد مقالات: 1
1. تجسم، تمثل و رویت جن از منظر عقل و نقل

دوره 3، شماره 9، تابستان 1394، صفحه 109-128

سیدغلام عباس موسوی مقدم؛ محمد جعفری