نویسنده = جعفری، محمد
تجسم، تمثل و رویت جن از منظر عقل و نقل

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 109-128

سیدغلام عباس موسوی مقدم؛ محمد جعفری