نویسنده = موسوی‌خلخالی، سیداحسان
متکلمان امامی عصر امام صادق‌ علیه السلام و مسئلۀ صفات خداوند

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 23-44

سیداحسان موسوی‌خلخالی؛ نعمت‌اله صفری‌فروشانی