نویسنده = صفری‌فروشانی، نعمت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. متکلمان امامی عصر امام صادق‌ علیه السلام و مسئلۀ صفات خداوند

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 23-44

سیداحسان موسوی‌خلخالی؛ نعمت‌اله صفری‌فروشانی