نویسنده = دیرباز، عسگر
تعداد مقالات: 1
1. حقیقتِ انسان و مرگ از دیدگاه سیدمرتضی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 87-104

عسگر دیرباز؛ محمدتقی سبحانی؛ سعیده‌سادات نبوی