نویسنده = تیموری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. نقد ادلۀ قرآنی برقعی دربارۀ برزخ از دیدگاه علمای شیعه

دوره 3، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 127-145

پروین نبیان؛ مهدی تیموری؛ سیدمحمدعلی میردامادی