نویسنده = صلواتی زاده، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تبیین آموزۀ بداء در قرآن با رویکرد شیعی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 71-88

مسعود صلواتی زاده؛ محمدنقی رفعت نژاد