نویسنده = طباطبایی یزدی، سیدمحمد
هم‌آوردی سیدمرتضی با معتزله در مسئله افضلیت انبیا بر ملائکه

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 89-102

عین الله خادمی؛ سیدمحمد طباطبایی یزدی