نویسنده = صیدی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی انتساب تردید به خداوند؛ بررسی نقادانه نظریه محقق یزدی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1399، صفحه 25-38

علی حسن نیا؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ محمود صیدی


2. بررسی و نقد اشکالات فخر رازی به براهین ابن‌سینا در اثبات علم الهی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 7-22

محمود صیداوی؛ هادی هاشمی