نویسنده = جمشیدیان، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نقد ادعای تأثیرپذیری آموزۀ «مهدویت» از باور «سوشیانت»

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 23-44

رسول رضوی؛ احمد جمشیدیان