نویسنده = بابا احمد میلانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد تفسیری فخر رازی در مواجهه با ادلۀ شیعه ذیل آیات ولایت و خلافت

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 65-86

حامد دژآباد؛ زهره بابا احمد میلانی