نویسنده = ترجمان، مکارم
تعداد مقالات: 1
1. مراحل فعل الهی در آیات و روایات

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 105-120

رضا برنجکار؛ مکارم ترجمان