نویسنده = امیرخانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تطور انگارۀ‌ معرفت اضطراری در اندیشۀ‌ معتزله

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 7-26

علی امیرخانی؛ محمد تقی سبحانی