نویسنده = مردانی (گلستانی)، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی کلامی توسعۀ استنباط از رفتار معصوم

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 27-42

مهدی مردانی (گلستانی)؛ علی راد