نویسنده = مازنی، محمدصالح
تعداد مقالات: 1
1. رهیافت نیایش‌های شیعی به حل مسئله شرّ

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 83-100

احمد کریمی؛ محمدصالح مازنی