نویسنده = ملازاده یامچی، رضا
بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 115-132

رضا ملازاده یامچی؛ حمید ایماندار


واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 101-118

حمید ایماندار؛ رضا ملازاده یامچی