نویسنده = ملازاده یامچی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مبانی کلامی سید قطب و سلفیه در مباحث توحید و تکفیر

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 115-132

رضا ملازاده یامچی؛ حمید ایماندار


2. واکاوی پدیدۀ «فرقه‌سازی درون‌مذهبی» در جریان سلفیه معاصر

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 101-118

حمید ایماندار؛ رضا ملازاده یامچی