نویسنده = باغبان خطیبی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. معنا و ماهیت روح در قرآن از منظر تفسیر مناهج البیان

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 45-64

مهدی باغبان خطیبی؛ محمدتقی سبحانی