نویسنده = محمدزاده، عاطفه­
تعداد مقالات: 1
1. زمینه‌های ­تاریخی و علمی گرایش شریف ­مرتضی به نظریۀ ­«صرفه»

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 65-84

امیر احمدنژاد؛ عاطفه­ محمدزاده