نویسنده = حاجی‌امیری، شهربانو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

دوره 5، شماره 16، بهار 1396، صفحه 85-100

شهربانو حاجی‌امیری؛ ابراهیم نصرالله‌پور علمداری