نویسنده = نصرالله‌پور علمداری، ابراهیم
بررسی تاریخی بازتاب مبانی کلامی مفسران در تفسیر «آیۀ خلود»

دوره 5، شماره 16، خرداد 1396، صفحه 85-100

شهربانو حاجی‌امیری؛ ابراهیم نصرالله‌پور علمداری