نویسنده = خسروپناه، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. ادلۀ عقلی ضرورت وجود حجت الهی و مسئله مهدویت

دوره 5، شماره 17، تابستان 1396، صفحه 7-28

احمد شه گلی؛ عبدالحسین خسروپناه