نویسنده = حسینی‌زاده، سیدعبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. فاعلیتِ انسان در تفسیر المنار

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 79-96

سیدعبدالرسول حسینی‌زاده؛ سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد