نویسنده = هاشمی‌کروئی، سیدسیف‌اله
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت «تأویل» از دیدگاه ابن‌تیمیه و علامه طباطبائی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 97-114

سیدسیف‌اله هاشمی‌کروئی